Liên hệ

Contact

 

Liên hệ

NHÀ HÀNG NHA TRANG VIEW
Địa chỉ: Lầu Ông Tư, Trần Phú, Nha Trang
(cách cầu Trần Phú 100m về phía Nam)
Tel: (84.58) 3825745
Fax: (84.58) 3825982
Email: sales@nhatrangview.com.vn